Mũi doa hợp kim

Mũi doa hợp kim

Mũi doa hợp kim dùng trong cẳt gọt bavia các sản phẩm sau khi gia công như: dập, đúc, khoan, phay, hàn..., Được sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 8033 có đầy đủ các hình dáng và kích thước khác nhau, nếu quý khách cần các loại phi tiêu chuẩn chúng tôi có thể nhận đặt hàng trong thơi gian sớm nhất.


Mũi doa hợp kim EX-POWER dùng trong cẳt gọt bavia các sản phẩm sau khi gia công như: dập, đúc, khoan, phay, hàn.... Mũi doa hợp kim EX-POWER được sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 8033 có đầy đủ các hình dáng và kích thước khác nhau, ngoài ra quý khách cần các loại phi tiêu chuẩn chúng tôi có thể nhận đặt hàng trong thơi gian sớm nhất.

Zalo
Zalo
Zalo