Sản phẩm > Chống Tâm Máy Tiện Nhẹ PC

MORES TAPER     MT/MK A B C D D1 L    CO      Accuracy        Max         R.P.M θ         G.W            Weight kgs LxWxH
PC-MT1 21 31 56 32 16 108 0.005 4500R.P.M 60 0.22kgs 120x40x40
PC-MT2 26 37 69 40 22 132 0.005 3500R.P.M 60 0.42kgs 140x50x50
PC-MT3 32 46 86 45 26 164 0.005 3000R.P.M 60 0.76kgs 170x50x50
PC-MT4 34 46 108 48 30 188 0.005 2500R.P.M 60 1.22kgs 205x60x60
PC-MT5 50 62 136 68 45 248 0.005 2000R.P.M 30 3.20kgs 260x80x80
Zalo
Zalo
Zalo